Yararlı Makale,Rapor ve İlginç Sunumlar

Bu sayfada UZED’in örnek aldığı kuruluşa ve aynı alanda çalışan örgütlere ait bilgiler, yaşlılık ve sorunları konusunda ulusal ve uluslararası raporlar, yaşlıların iskan, sağlık, eğitim ve kültür-turizm konularında hazırlanmış makale, rapor, bilgi ve belgeler yer alacaktır. Kısacası, konuyla ilgili bir arşiv oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Reklamlar